Mellanskånes Kraft AB levererar el till företag och hushåll.
Vi har t.ex nöjet att samarbeta med Ringsjöns pärla Bosjökloster!
Bosjökloster är förutom sin fantastiska miljö vida känt för olika arrangemang inom musik, konst, Skånska Jakt- & Fiskemässan och Skånska Juldagarna. Det är också ett populärt ställe att anordna bröllop, fest, konferenser och möten på.
Läs gärna mer på www.bosjokloster.se

Nätpriser


Mellanskånes Kraft är ett av 170 företag som äger elnäten i Sverige. Här informerar vi om anslutningsavgifter för nya anläggningar och elnätspriser. Priserna är angivna inklusive moms.

Anslutningsavgifter för Hög- och Lågspänning

När du vill ansluta en ny anläggning behöver du en permanent elservis. Anslutningsavgiften till din elservis baseras på din huvudsäkring. Mellanskånes Kraft erbjuder dig elservis och ser till att du blir ansluten till vårt elnät. Kontakta oss på 0451-62 000 eller info@mskraft.se så hjälper vi dig.

Nätavgifter

Nätavgifterna består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen är en årlig abonnemangsavgift som styrs av storleken på din huvudsäkring, din elanvändning i kilowattimmar samt skatter och myndighetsavgifter. Den rörliga delen styrs av Taxa D11 där du betalar en rörlig avgift för varje använd kilowattimme. Här kan du läsa mer om Energimarknadsinspektionens nätprisreglering.

Fr.o.m. 2017-01-01 har Mellersta Skånes kraft ek för. nya priser till effekt abonnemang

N3. Anslutningsspänning: 2 – 20 kV

Fast avgift:
3651 kr/mån
Abonnemangsavgift:
95 kr/kW och år
Effektavgift:
524 kr/kW och år
Överuttagsavgift:
524 kr/kW (På överskjutande del av abonnerad effekt)
Rörlig överföringsavgift
Hela året:
4,5 öre/kWh

N4. Anslutningsspänning: 0,4 kV

Fast avgift:
2064 kr/mån
Abonnemangsavgift:
149 kr/kW och år
Effektavgift:
524 kr/kW och år
Rörlig överföringsavgift
Hela året:
6,8 öre/kWh hela året

N4. Vägbelysningstariff

Fast avgift:
94 kr/kW och månad
Rörlig överföringsavgift
Hela året:
9,2 öre/kWh

Moms tillkommer.

Årlig abonnemangsavgift

(kr/år)

Taxa
16 A (Lght)
16 A
20 A
25 A
35 A
Rörlig avgift
Öre/kWh
D11
3950
5994
7550
9375
12100
Alla dagar
18,0

Priserna gäller från 2017-01-01

Av staten beslutade avgifter för elsäkerhet, nätövervakning och elberedskap, för närvarande 71,90 kr, debiteras separat en gång per år.
Priserna är inkl moms.

Rörligt elnätspris

Den rörliga delen av elnätspriset regleras av Taxa D11.

Mellanskånes Krafts nätområde finns i mellersta Skåne.BÖ-2015.01-Svensk-energi-nät
BÖ-2015.01-Svensk-energi-särskilda-villkor

Kontakta oss

Mellanskånes Kraft
Nya Torg 11
243 30 Höör

0413 - 48 90 00
info@mskraft.se

Vid elavbrott, kontakta oss på 0451-62 000.

Avbrottsinfo

Vi har för närvarande inga strömavbrott.