Om Mellanskånes Kraft


Mellanskånes Kraft säljer el över hela landet. Vi har arbetat med elförsörjning i 90 år och sätter låga elpriser och bra service i centrum. Vårt huvudkontor ligger i Tjörnarp, mitt i Skåne.

Moderbolaget Mellersta Skånes Kraft ek för. äger även en del av elnätet i mellersta Skåne. Vi ansluter och distribuerar ut elen till alla hushåll och företag inom vårt nätområde. Vårt överskott går oavkortat till återinvesteringar i nätet och förbättringar som kommer våra kunder till godo.

Vi hoppas att du ser fördelarna med att byta till Mellanskånes Kraft! Här kan du teckna elavtal (länkas till sidan Elpriser/Teckna elavtal) direkt online!

Vi hälsar dig varmt välkommen till Mellanskånes Kraft!

Kontakta oss

Mellanskånes Kraft
Nya Torg 11
243 30 Höör

0413 - 48 90 00
info@mskraft.se

Vid elavbrott, kontakta oss på 0451-62 000.