Mellanskånes Kraft AB levererar el till företag och hushåll.
Vi har t.ex nöjet att samarbeta med Ringsjöns pärla Bosjökloster!
Bosjökloster är förutom sin fantastiska miljö vida känt för olika arrangemang inom musik, konst, Skånska Jakt- & Fiskemässan och Skånska Juldagarna. Det är också ett populärt ställe att anordna bröllop, fest, konferenser och möten på.
Läs gärna mer på www.bosjokloster.se

Strömavbrott


Det är svårt att helt garantera sig ifrån strömavbrott. En trasig säkring, fel i ett vägguttag, storm, snö och andra hinder kan orsaka strömavbrott. Vi gör alltid vårt allra bästa för att åtgärda ett strömavbrott i vårt elnät så fort som möjligt. Vi informerar om avbrott här.Planerade strömavbrott

Vi har inga planerade strömavbrott.


Pågående strömavbrott

Vi har inga pågående strömavbrott.


Historiska händelserAnmäl strömavbrott

Pågående strömavbrott som inte redan aviserats ovan anmäls till 0451-62 000.


Avbrottsersättning

Avbrottsersättning utgår vid avbrott som är sammanhängande i minst 12 timmar. Du behöver inte själv ansöka om ersättning, utan avbrottsersättningen betalas ut automatiskt senast sex månader från avbrottsmånadens slut.

Här kan du läsa mer om Engergimyndighetens föreskrifter kring avbrottsersättning.

Investeringar i elnätet

Vi gör fortlöpande förbättringar och uppgraderingar av elnätet.

Vid ombyggnad kommer vi att kabla ner ledningar i större omfattning än tidigare, bl a för att få ner underhållskostnaderna på sikt.

Pågående projekt:

 • Kabling samt ombyggnation av 6 kV nätet runt Linderöd pga av nya E22 klart hösten 2017.
 • Stolpbyten och ombyggnad av lågspänningsnätet söder om Tjörnarp klart under våren 2017.
 • Stolpbyten och ombyggnad av lågspänningsnätet runt Linderöd. Klart vintern 2017/2018.
 • Kabling och ny transformatorstation i Årröd klart våren 2017
 • Ny 20 kv kabel från Häglinge till Linderöd 15 km beräknas vara klart under hösten 2017.
 • Ny 6 kV kabel från Häglinge bygdestation till Linderöd via Ankhult, Äsphult Brostorp 15 km klart hösten 2017.
 • Ombyggnation av befintlig luftledning till isolerad ledning sk BLL på 20 kV från Häglinge till Tjörnarp och Gunnarp ca 6 km klart hösten 2017.

Planerade projekt:

 • Ny kabel Häglinge - Röslöv. Beräknas utföras 2018.
 • Ny kabel Äsphult - Rickarum. Beräknad utföras 2018.
 • Ny kabel Sunnarp - Prästtorp. Beräknad utföras hösten 2017.
 • Ny kabel/Transformator Ella - Tegelbruket. Beräknas utföras hösten 2017.
 • Ny kabel Korsaröd. Beräknas utföras 2018.